Zabezpečenie objektov

EZS

EZS alebo elektronický zabezpečovací systém. Pod týmto názvom si môžeme predstaviť súbor senzorov, detektorov pohybu, ústredni, ovládacích zariadení, hlásičov a poplachovej signalizácie. Zabezpečovací systém opticky alebo akusticky signalizuje narušenie stráženého objektu alebo priestoru.

V súčasnej dobe sú elektronické zabezpečovacie systémy stále viacej obľúbené. Ponúkajú nám aktívnu ochranu oproti mechanickému zabezpečeniu (zámky, závory). Mechanické zábrany bohužiaľ sťažujú vniknutie do objektu alebo priestoru, ale systémy EZS po vniknutí do priestoru vyhlásia poplach a odošlú upozornenie na určené tel. číslo alebo PCO (pult centrálnej ochrany).

IP TV