Elektroinštalácie

– projektovanie elektrických zariadení

– montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

– montáž, oprava a údržba bleskozvodov

– odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

– elektromontážne práce a dodávky:
silnoprúdové rozvody
slaboprúdové rozvody (telefónne, televízne, domofóny, a pod.)
káblové trasy – priemyselné budovy